Mattekluringar🌟

Här kommer jag varje vecka publicera en mattekluring och ett matteuppdrag. Det är ett frivilligt uppdrag för dig som vill ha lite fler hemuppdrag.

Lycka till!🍀