NO

Begrepp vi övar: gas, fast, flytande, kretslopp, stelnar, smälter, koka, kondenserar, avdunstar, lösning, blandning, filtrera, fotosyntes, gälar, syre, väte, koldioxid