Alla med🍀

Alla med är ett värdegrundsarbete som vi har arbetat med några år på Höjden. När man får insikt om att vad jag själv gör har betydelse för relationer, stämning och till slut även arbetsro och resultat, är det ett stort steg i ens mognad och förståelse för hur ”världen” fungerar.

I Alla med har hela skolan varje vecka ett uppdrag och veckan avslutas med en fredagsfinal. Då klär vi oss efter olika teman. Fri tolkning…😊

Häng med och se vad hur det går vecka för vecka!

Skicka gärna bilder eller kommentarer om ett uppdrag även utförts hemma!🤩